Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

 

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d'altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com "incapaços legalment", sempre necessitarem de el consentiment patern, o de tutor / a o representant legal.

 

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

 

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l'obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web de l'prestador.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

 

Identitat: SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L. (També el prestador)

NIF: B61950127

Adreça postal: Plaça dels Albers 16-17, 3B, 08560, Manlleu, Barcelona

Correu electrònic: info@javajan.com

 

SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, SL, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a l' tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE ), l'informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

MÈTODE D'OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM:

 

Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:

 

  1. mitjançant el formulari "et anomenem": nom, email, telèfon

 

No es tracten categories de dades especialment protegides.

  

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

 

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l'apartat corresponent de la web:

  1. formulari "et anomenem": és el formulari de contacte mitjançant el qual et trucarem per respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;
  2. Altres finalitats:

 

Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L.

 

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a l'electrònic ressenyat.

 

D'acord amb la LSSICE, SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

 

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcatge de la casella de verificació.

 

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d'aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

 

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució de l'contracte de subscripció.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

 

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació a el tractament. No obstant això, conservarem les seves dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

 

SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L. no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

 

La informació que ens proporcioni a través d'aquest lloc web serà allotjada en els servidors de SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L., contractats a l'empresa que presta el servei d'allotjament de la web. El tractament de les dades de l'entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat de tractament entre el prestador i aquesta empresa.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

 

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L. presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a info@javajan.com, indicant com Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS", i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

 

Drets:

 

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l'consentiment no afectarà la licitud de l'tractament efectuat abans de la retirada de l'consentiment.

 

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

MESURES DE SEGURETAT:

 

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord a l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

LLENGUA

 

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

REVOCABILITAT

 

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L. en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

LEGISLACIÓ

 

Amb caràcter general les relacions entre SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.